РЕЗУЛТАТИ
от теста по немски език


Номер Имена по паспорт Бал
1 Валерия Добрева Тухчиева 78,5
2 Мариана Пламенова Илиева 73,5
3 Рая Иванова Иванова 70,25
4 Мила Веселинова Ташева 69,5
5 Гергана Светославова Балева 67,25
6 Бойка Ангелова Тодорова 63,25
7 Александрина Люб. Попова 63
8 Васил Иванов Чехларов 61
9 Ива Борисова Станчева 59
10 Лора Петрова Николова 54
11 Ирена Георгиева Колева 48,75
12 Катрин Красим. Апостолова 44
13 Владислав Кирч.Маринковски 43,5
14 Стела Веселинова Стаменкова 41,75
15 Никола Николов Буковски 41,5
16 Надежда Богомилова Ванкова 41,25
17 Божидар Алекс. Тодоров 40
18 Петър Христов Христов 38,25
19 Свобода Атанасова Чанкова 37,5
20 Мартин Недков Минчев 35
21 Мария Илиева Ангелова 33
22 Вихрен Христов Константинов 31,5
23 Борислава Жорова Хинова 29
24 Иво Димитров Петков 27
25 Младен Христов Тончев 26


Неположили тест:
Номер Имена по паспорт
1 Боряна Венкова Пулева
2 Диляна Петрова Бодурова
3 Теодора Димитрова Ралова


Назад